Prospectus

nl en

Modern Hebreeuws 4

Course
2011-2012

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van het college Modern Hebreeuws 3 (5551OMH3W). Voorwaarde voor het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Modern Hebreeuws 3 (5551OMH3W).

Beschrijving

Leesvaardigheid (deel A): voortzetting van de oefening in leesvaardigheid aan de hand van journalistieke en literaire teksten. Conversatie (deel B): oefening in actieve taalbeheersing.

Leerdoelen

-

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Deel A: gedurende de cursus wordt de inbreng van de student gewogen. Aan het einde van de cursus moet een gedeelte van de opgegeven literatuur zelfstandig vertaald en ingeleverd worden.
Deel B: mondeling tentamen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het doen van mededelingen.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Drs. U. Hagaï Telefoon: 071-527 2259.
Dr. H. Neudecker Telefoon: 071-527 4168.

Opmerkingen

-