Prospectus

nl en

Receptiegeschiedenis Hebreeuwse Bijbels

Course
2011-2012

Toegangseisen

Targoemliteratuur, Bijbels Hebreeuws 3 en Modern Hebreeuws 3.

Beschrijving

Deze collegereeks bouwt voort op de verschillende vormen van Hebreeuws en Aramees die in voorgaande cursussen zijn bestudeerd. De receptie van een verhaal uit Genesis in de literatuur van het jodendom staat in deze cursus centraal. Er zal worden gekeken hoe met het verhaal werd en wordt omgegaan in verschillende geschriften van de joodse traditieliteratuur en in de modern Hebreeuwse literatuur. Daarnaast zal ook de receptie in de vroegchristelijke Syrische literatuur worden behandeld. Het college wordt door verschillende docenten gegeven. Voor het academisch jaar 2011-2012 staat de torenbouw van Babel (Gen. 11:1-9) op het programma.

Leerdoelen

In deze cursus leren studenten zelfstandig en kritisch om te gaan met de wijze waarop bijbelverhalen in de joodse en vroegchristelijke traditie zijn verwerkt.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-en werkcollege.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

In deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor communicatie en het uitwisselen van informatie.

Literatuur

Literatuuropgave wordt per college door de docenten opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

Dr. M.L. Folmer (coördinator van dit college)
Telefoon: 071-527 2513.