Prospectus

nl en

Oude geschiedenis (Griekenland, Rome)

Course
2011-2012

Admission requirements

Dit college heeft geen specifieke toegangseisen.

Description

Het overzicht Oude Geschiedenis geeft in inleiding in de geschiedenis van de Grieken en Romeinen in het kader van de wereldgeschiedenis.

Course objectives

Het verwerven van globale kennis van de geschiedenis van de Oudheid in de context van de Euraziatische geschiedenis. Nadruk ligt op het historisch overzicht van de Griekse en de Romeinse wereld (van de 10e eeuw voor Chr. tot de 6e eeuw na Chr.), op de grote maatschappelijke structuren (economisch leven, sociale hiërarchie, politieke organisatie) en op gemeenschapsleven en mentaliteit (maatschappij en individu, mannen en vrouwen, religie, filosofie en wetenschap).
In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Timetable

Rooster

Mode of instruction

Hoorcolleges & werkcolleges.

Assessment method

Het overzicht wordt getoetst door middel van een schriftelijke toets over het handboek en de collegestof.

Blackboard

Reading list

  • F.G. Naerebout en H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, herziene 11de druk of latere druk, Amsterdam 2008 Ambo | Anthos ISBN 978 90 2632173 3

  • Een goede atlas wordt aangeraden, bijvoorbeeld
    R.J.A. Talbert (ed.), Atlas of Classical History, London (Croom Helm) 1985.

Registration

BA1 studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur worden door de opleiding in uSis aangemeld. Studenten van de bachelor Oude Culturen van de Mediterrane Wereld en keuzevakstudenten gebruiken uSis om zich aan te melden.

Contact information

dr. F.G. Naerebout

Remarks

Dit college is een verplicht onderdeel van de BA1-programma’s van GLTC en OCMW