Prospectus

nl en

Thema's uit de Archeologie van Mesopotamië en Anatolië

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Inleiding in de archeologie en materiële cultuur van Mesopotamië en Anatolië door middel van het bestuderen van artikelen over opgravingen en kunstgeschiedenis.

  • De student voert leesopdrachten uit.

Leerdoelen

Het verkrijgen van inzicht in de archeologie en materiële cultuur van de belangrijkste perioden in de geschiedenis van Mesopotamië (Sumer, Babylonië, Assyrië) en Anatolië.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Zelfstudie.

Toetsing

Werkstuk na het tweede blok.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Door docent op te geven leeslijst.

Aanmelden

Aanmelden via “uSis”:http://usis.leidenuniv.nl

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent.

Opmerkingen