Prospectus

nl en

Noordwestsemitische epigrafie

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Inleiding in de epigrafie van het Noordwest-Semitisch. In overleg met de docent wordt een keuze gemaakt tussen het Kanaänitisch en het Aramees, allebei in de breedste zin des woords.
In overleg met de studenten worden er teksten uitgekozen, die voorafgaand aan de colleges bestudeerd dienen te worden.

Leerdoelen

De student maakt in deze collegereeks diepgaand kennis met het epigrafische materiaal dat bewaard is gebleven. Na afloop van de cursus is de student in staat de epigrafische bronnen zelfstandig te raadplegen.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Paper.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

Literatuur wordt tijdens het college opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. M.L. Folmer

Opmerkingen

—-