Prospectus

nl en

Supervised Reading List (BA2) Grieks

Course
2011-2012

Admission requirements

Deze cursus is een verplicht onderdeel van het BA2-programma GLTC.

Description

Bij de Supervised Reading List Grieks in BA2 lezen studenten met behulp van de gangbare hulpmiddelen (commentaren en woordenboek) zelfstandig een pensum Grieks van middelmatige moeilijkheidsgraad. De nadruk ligt op de technische beheersing van het Grieks: vertaling en vragen over vorm en stijl van de tekst; daarnaast ook enige begripsvragen. Deze leeslijst wordt begeleid door een aantal verplichte colleges.

Studenten moeten de volgende teksten lezen:

 1. Historiografie: Herodotus Historiae VII 5-18 en 27-39 (1 ects)
 2. Epos: Homerus Odyssee VI & XXIII (1 ects)
 3. Poëzie: Euripides, Medea (met de commentaar van Mastronarde) (2 ects)
 4. Literatuurgeschiedenis: K.J. Dover (ed.), Ancient Greek Literature, Oxford 1980 (1 ects)

Course objectives

 • Training in zelfstandige lectuur van Griekse teksten van middelmatige moeilijkheidsgraad met behulp van commentaren en woordenboek;

 • Vergroting van de leesvaardigheid in een aantal eerder in de opleiding geïntroduceerde auteurs/genres.

Timetable

Rooster

Mode of instruction

Begeleide zelfstudie

Assessment method

Schriftelijk tentamen. De vragen betreffen context, taaleigen, vorm (metrum), stijl en interpretatie van de inhoud. Het tentamen is alleen voldoende als de vertaling voldoende is. Als het cijfer voor de vertaling voldoende is, vormt dat tweederde van het totaalcijfer. De rest van de vragen maakt 1/3 van het cijfer uit.

Blackboard

Blackboard wordt voor deze cursus niet gebruikt. Vragen over de lectuur kunnen gesteld worden aan de docent of tijdens de inleidende colleges.

Reading list

Proza: Historiografie (1 ects)

 • Herodotus, Historiën VII, 5-18 en 27-39

Tekst: OCT, ed. C. Hude, Herodoti Historiae, Oxford 1927.
Commentaar: B.A. van Groningen, Leiden 1955.
Ook te gebruiken: W.W. How & J. Wells, Oxford 1912; J.M. van Ophuijsen & P. Stork, Leiden 1999 (commentaar op VII 5-18).

Poëzie: Epos (1 ects)

 • Homerus, Odyssee VI & XXIII

Tekst: OCT, ed. Th.W. Allen, Homeri Opera Vol. III-IV, Oxford 1917.

 • Commentaar: A. Heubeck, S. West & J.B. Hainsworth, A Commentary on Homer’s Odyssey, Vol. I, Oxford 1988;

 • J. Russo, M. Fernandez-Galiano & A. Heubeck,_ A Commentary on Homer’s Odyssey_, Vol. III, Oxford 1992.

 • Ook te gebruiken: K.F. Ameis, C. Hentze & P. Cauer, Homers Odyssee, für den Schulgebrauch erklärt, Leipzig / Berlin 1920, herdruk Amsterdam 1964;

 • I.J.F. de Jong, A Narratological Commentary on the Odyssey, Cambridge 2001;

 • J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van Homèros, Den Haag 1958.

Poëzie: Tragedie (2 ects)

 • Euripides, Medea

Tekst en commentaar: D.J. Mastronarde, Euripides Medea, Cambridge 2002.
Ook te gebruiken: D.L. Page, Euripides Medea, Oxford 1938.

Literatuurgeschiedenis (1 ects)

 • K.J. Dover (ed.), Ancient Greek Literature, Oxford 1980.

Registration

Aanmelden via uSis.

Contact information

Dr A. M. Rademaker