Prospectus

nl en

Seminar BA3 Ancient Philosophy: Aristotle's Ethica Nicomachea

Course
2011-2012

Admission requirements

Dit college is toegankelijk voor BA3 studenten GLTC en BA3 studenten Wijsbegeerte. Minimale voorkennis: overzichtscollege Geschiedenis van de antieke wijsbegeerte (BA1/2); voor niet-classici is kennis van het Grieks geen vereiste.

Description

De Ethica Nicomachea kan met recht een klassieker genoemd worden. Het is één van de meest gelezen en besproken werken uit de geschiedenis van de filosofie. Aristoteles snijdt hierin dan ook een flink aantal universele en nog immer actule onderwerpen aan. Zo denkt hij ondermeer na over de vraag wat geluk is, schetst hij een deugdenethiek die tegenwoordig weer zeer in de belangstelling staat, denkt na over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, terwijl hij ook een uitvoerig essay aan de vriendschap wijdt. In dit college, dat zowel toegankelijk is voor BA studenten GLTC als Filosofie, zal uitvoerig op deze thema’s worden ingegaan.

Course objectives

De student oefent zich in het analyseren van een antiek filosofische tekst en de bijbehorende secundaire literatuur, alsook het mondeling en schriftelijk presenteren hiervan.
In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Timetable

Rooster

Mode of instruction

Werkcollege

Assessment method

  • Voor 5 ECTS: actieve deelname (10 %) ; referaat en handout (40 %); tentamen (50 %).

  • Voor 10 ECTS: actieve deelname plus kleine schriftelijke opdracht (10%); referaat en handout (30%); tentamen met aanvullende eisen (30%) ; uitwerken referaat tot paper (30 %).

Aanwezigheid is verplicht.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt ter voorbereiding op de bijeenkomsten (discussie etc.) en het verstrekken van informatie.

Reading list

  • Aristoteles, Ethica Nicomachea, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Christine Pannier en Jean Verhaeghe, Historische Uitgeverij (Groningen) 19991 of later. [iedereen]

  • I. Bywater, Aristotelis ethica Nicomachea, OCT, Oxford 1894 of later [classici]

Registration

Aanmelden via uSis.

Contact information

Dr. R. M. van den Berg