Prospectus

nl en

Ethics

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen nadere toegangseisen.

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Maandag 18.45-20.15 uur

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (Standaardtraject)
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege.

Toetsing

Onder voorbehoud:

  • Schriftelijk deeltentamen

  • Schriftelijk eindtentamen

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

  • Russ Shafer-Landau, The Fundamentals of Ethics.

  • Overige teksten worden via Blackboard ter beschikking gesteld

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. T. Visak