Prospectus

nl en

Ethics and Evolution

Course
2011-2012

Toegangseisen

Enige kennis van filosofie, in het bijzonder ethiek.

Toehoorders / à la carte-studenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent.

Beschrijving

Evolutietheorie heeft een grote invloed gehad op een aantal traditionele gebieden van de filosofie. Niet in de laatste plaats de ethiek. Enkele van de meest fundamentele aannames in de ethiek lijken problematisch indien bekeken vanuit evolutionair oogpunt. In dit seminar zullen we het empirische bewijs en de argumenten die de evolutietheorie heeft aangedragen over moraal bekijken en nagaan wat dit betekent voor de status van de ethiek. Moeten we onze morele oordelen radicaal herzien?

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Vrijdag 13-16 uur.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Paper van ongeveer 3000 woorden (70%).

  • Wekelijkse opdrachten die elk voor 5% van het eindcijfer meetellen (de beste 6 doen mee). Studenten moeten dus minstens zes opdrachten inleveren.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Teksten worden beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek

Opmerkingen

Specialisatie: Ethiek en Politieke filosofie.