Prospectus

nl en

Political Philosophy

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen (voor het hoorcollege). Het aan deze cursus gekoppelde tutorial is echter uitsluitend toegankelijk voor tweedejaarsstudenten Wijsbegeerte in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Dit college behandelt de belangrijkste hedendaagse normatieve theorieën binnen de politieke theorie. De nadruk zal liggen op de vraag hoe een rechtvaardige samenleving eruit ziet. Aan de orde komen (politiek) liberalisme (met name John Rawls alsmede de reactie op zijn werk), communitarisme, multiculturalisme, conservatisme en feminisme. Daarnaast worden enkele kernconcepten uit de hedendaagse politieke theorie besproken: vrijheid, gelijkheid, democratie.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Vrijdag 13-16 uur.
Woensdag 9-11 uur (tutorial; uitsluitend voor studenten Wijsbegeerte in het BA Plus-traject.)

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Onderwijsvorm

Hoorcollege

NB: studenten Wijsbegeerte in het BA Plus-traject volgen ook het bijbehorende verplichte tutorial.

Toetsing

Schriftelijk afsluitend tentamen over de hele stof aan het eind van de cursus, met een niet-verplichte absolverende tussentoets over de eerste helft van de stof. Indien u een 5 of meer haalt voor deze tussentoets, bent u vrijgesteld van de helft van de stof bij het afsluitende tentamen.

Blackboard

Er wordt voor deze cursus gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek

Opmerkingen

Deze cursus is uiterst geschikt voor studenten politicologie of bestuurskunde.