Prospectus

nl en

Paleografie van de Griekse papyri 2

Course
2011-2012

Admission requirements

Toegankelijk voor studenten GLTC en geïnteresseerden uit andere opleidingen met kennis van het Grieks die de beginnerscursus paleografie gevolgd hebben.

Description

Men ontcijfert teksten van originele papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en van foto’s uit andere collecties en wordt onderwezen in het uitgave-klaar maken van een Griekse papyrus.

Course objectives

  • De student kan Griekse papyri en ostraca zelfstandig ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie;

  • hij kan handschriften bij benadering dateren

  • hij kan de ontcijferde tekst presenteren volgens de regels van de papyrolgische editietechniek.

Mode of instruction

Werkcollege

Assessment method

Beoordeling participatie en ingeleverde opdrachten.

Time table

Zie rooster

Reading list

Opgave door docent.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding handouts en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Contact information

Bij docent mw. dr. F.A.J. Hoogendijk, tel. 071-5272906,

Remarks

Tijdens de colleges worden Griekse papyri ontcijferd van foto’s of origineel; er wordt een schriftelijke ‘editie’ van een tekst als paper ingediend.