Prospectus

nl en

Paleografie van de Griekse papyri 1

Course
2011-2012

Admission requirements

Toegankelijk voor studenten GLTC en geïnteresseerden uit andere opleidingen met kennis van het Grieks die het vak ‘Inleiding Griekse papyrologie’ gevolgd hebben.

Description

Tijdens dit college leert men Griekse teksten ontcijferen aan de hand van originele papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en van foto’s uit andere collecties.

Course objectives

De student kan niet te cursief geschreven Griekse papyri en ostraca ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie, en globaal aangeven uit welke periode (Ptolemaeïsch, Romeins, Byzantijns) het handschrift stamt.

Mode of instruction

Werkcollege.

Assessment method

Beoordeling participatie en ingeleverde opdrachten.

Time table

Zie rooster

Reading list

Opgave door docent.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding handouts en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Contact information

Bij docent mw. dr. F.A.J. Hoogendijk, tel. 071-5272906

Remarks

Tijdens de colleges worden Griekse papyri ontcijferd van foto’s of origineel.