Prospectus

nl en

Dode Romeinen

Course
2011-2012

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De dood was alomtegenwoordig in de Romeinse maatschappij. Niet alleen was de levensverwachting in Rome veel lager dan nu, maar de dood nam ook op vele manieren een belangrijke plaats in in het dagelijks leven. Langs de wegen naar de stad stonden talloze grafmonumenten en inscripties die wedijverden om de aandacht van de voorbijganger, en de dierbare doden waren onderdeel van menig ceremonie. Opvattingen over de dood vertellen ons daarom vooral ook veel over het leven in een samenleving.
In dit college maken we uitgebreid kennis met het rijke archeologische en literaire bronnenmateriaal uit de vroege keizertijd dat betrekking heeft op de dood. Vanzelfsprekend komen onderwerpen aan bod als begraven en cremeren, rouw en ideeën over leven na de dood, maar er wordt ook ingegaan op o.a. begrafenisverenigingen en de implicaties van hoge sterftecijfers. Door het bestuderen van hun persoonlijke grafmonumenten komen we ineens wel heel dicht bij individuele mensen uit de Oudheid.

Leerdoelen

Enerzijds ligt tijdens het werkcollege het accent op de vaardigheid in het houden van een referaat, de toepassing van heuristische beginselen en het schrijven van een werkstuk. Anderzijds verwerft de student ook een goede kennis rondom dood en doodgaan in de Romeinse samenleving die zo sterk gekenmerkt werd door hoge mortaliteit, en een inzicht in de debatten en de methodologische problemen van de Romeinse sociale geschiedenis in algemenere zin.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Werkstuk.

Blackboard

Zie 1011BAWCDood op www.blackboard.leidenuniv.nl met collegeschema en een forum waarop studenten elkaars werk kunnen bediscussiëren. Studenten dienen zich zelf voor deze site aan te melden voorafgaand aan het college. Alle verdere communicatie verloopt via deze site.

Literatuur

  1. Aan te schaffen: V.M. Hope, Roman death. The dying and the dead in ancient Rome (London 2009). Voor het eerste college dient de inleiding en H.1. uit dat boek te worden voorbereid
  2. Daarnaast worden in het college passages gelezen uit V.M. Hope, Death in ancient Rome: a sourcebook (London 2007). Het is niet verplicht, maar het wordt wel aanbevolen ook dit boek (als paperback) aan te schaffen.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

E-mail:
Dhr Dr. L.E. Tacoma
Mw M.J. Groen-Vallinga MPhil