Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Computer applications 3: Data analysis

Course
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja, bij practica.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

Het studie-onderdeel Gegevensanalyse heeft tot doel de studenten de basisprincipes van rekenkundige en statistische technieken bij te brengen voor de analyse van archeologische vondsten. Studenten moeten na het volgen van de colleges in staat zijn zelf te beoordelen welke techniek in welke situatie toegepast mag worden. Er wordt inzicht gegeven in zowel de voor- en nadelen van de verschillende technieken, als de waarde voor de archeologische conclusies. Gegevensanalyse fungeert als een kapstok om statistische technieken te behandelen, die bij tal van archeologische onderzoeksvragen toegepast worden.
De kennis en praktijkervaring worden zowel bij eigen onderzoek in het kader van bijvoorbeeld een scriptie, als bij de beoordeling van de wetenschappelijke literatuur gebruikt.

Leerdoelen

  • Basiskennis van (ruimtelijke) statistische technieken;

  • Begrijpen en beoordelen van de vakliteratuur;

  • Technieken kunnen toepassen bij eigen onderzoek.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Practicum (3 dagdelen).

Toetsvorm

  • Openboek tentamen;

  • Aanwezigheidsplicht bij practica.

Literatuur

M. Fletcher & G.R. Lock, Digging Numbers, Elementary Statistics for Archaeologists. Oxford: Oxford University Committee for Archaeology (2005).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs M. Wansleeben.