Prospectus

nl en

Basic experience training in Computer Applications

Course
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

In de basispraktijkopleiding Computertoepassingen leren de studenten werken met een groot aantal verschillende computerprogramma’s voor het beheren en analyseren van archeologische (ruimtelijke) gegevens. Aan de hand van ‘zelfstudie onder begeleiding’ worden het gebruik van en de mogelijkheden van de gangbare software aangeleerd.

Leerdoelen

Praktijkervaring opdoen met: – Databases (MS-Access) – CAD en GIS (MapInfo, Vertical Mapper, Surfer) – Statistiek (Excel en SPSS).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Practicum (elke vrijdag 9.00-15.00 uur).

Toetsvorm

Afsluitende praktijkopdrachten (per softwareprogramma). De deadline voor het inleveren van de opdrachten wordt in overleg met de docenten bepaald.

Literatuur

Niet van toepassing.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs M. Wansleeben.