Prospectus

nl en

Applied experience training in Computer Applications

Course
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

In dit studie-onderdeel wordt van de studenten verwacht de softwarekennis opgedaan tijdens het eerste deel van de specialisatie, in veel voorkomende concrete archeologische situaties toe te passen.
Enerzijds zal er een zogenaamde bureaustudie van een archeologisch onderzoeksgebied worden uitgevoerd. De archeologische gegevens worden verzameld, (landschappelijke) kaarten gedigitaliseerd en het voorkomen van vindplaatsen getracht te verklaren. Er wordt een archeologische verwachtingskaart (predictive model) opgesteld en een kostenraming voor vervolgonderzoek.
Anderzijds zal het gebruik van digitale landmeetapparatuur (Total Station, GPS) worden aangeleerd en toegepast tijdens een stage bij een opgraving. De (plek binnen de) volledige keten van de veldautomatisering speelt daarbij een belangrijke rol. Verantwoordelijkheid over de automatisering tijdens een veldwerkproject wordt geoefend.

Leerdoelen

  • Herhaling van de aangeleerde computersoftware;

  • Bureaustudie: digitale gegevens, analyse en presentatie kunnen verwerken;

  • Digitale verwerking van veldwerkgegevens aanleren.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

  • Practicum (elke vrijdag van 9.00-15.00 uur);

  • Stage bij een veldwerkproject.

Toetsvorm

  • Afsluitende presentatie (‘predictive model’ en offerte);

  • Stagerapportage.

Literatuur

Alle beschikbare en relevante bronnen.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr H. Kamermans of drs M. Wansleeben.