Prospectus

nl en

Talen van de wereld

Course
2011-2012

Toegangseisen

Deelname aan de Intensieve Inleiding Taalwetenschap 6 t/m 9 september 2011. Voor de tijden en de locaties, zie het rooster van de opleiding. Voor de literatuur, zie deze pagina.

Beschrijving

Binnen de taalwetenschap worden basisbegrippen gebruikt die het mogelijk maken om over verschijnselen die in taal gebruikelijk zijn te spreken en ze te herkennen. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de belangrijkste begrippen in het kader van deze cursus. Voorts verwerven zij inzicht in de verscheidenheid van de talen van de wereld en maken kennis met opvallende kenmerken van bepaalde talen of taalgroepen. De classificatie van talen op basis van genealogische en/of typologische kenmerken wordt behandeld. Ook het aantal bestaande talen en de mate van bedreiging, dan wel de vitaliteit ervan krijgen aandacht in deze cursus. Door de kennismaking met uiteenlopende onderwerpen en regio’s worden studenten mede voorbereid op de trajectkeuze in het tweede jaar.

Aan de hand van een aantal, vooral niet-Europese talen, behandelen we belangrijke taalkundige verschijnselen als toon, ergativiteit, transitiviteit, morfologische complexiteit.

Leerdoelen

  • Verwerven van kennis van de basisbegrippen die binnen de taalwetenschap gehanteerd worden.

  • Inzicht verkrijgen in de taalverscheidenheid en de wijze waarop talen worden ingedeeld, zowel genealogisch als typologisch.

  • Inzicht verkrijgen in de situatie (bedreigd of vitaal, beschermd of onbeschermd) waarin de talen van de wereld zich bevinden.

  • Kennis maken met een aantal bijzondere kenmerken van talen van de regio’s die binnen de studie nader kunnen worden verkend.

  • In staat worden gesteld een weloverwogen keuze te maken tussen de opties die in het kader van de opleiding worden geboden.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

hoorcollege met wekelijkse opdrachten gebruikmakend van databases (WALS, Sounds of the World’s languages) en grammatica’s

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen

Blackboard

Ja. Blackboard

Literatuur

Comrie, B; S. Matthews & M. Polinsky (eds.) De grote taalatlas, oorsprong en ontwikkeling van taal en schrift in de gehele wereld. Schuyt & Co. Uitgevers

of de Engelstalige editie:

Comrie, B; S. Matthews & M. Polinsky (eds.) The Atlas of Languages: The Origin and Development of Languages Throughout the World. New Burlington Books, 1996

Voor de eerste week: Language Files 10: Materials for an Introduction to Language and Linguistics. Ohio State University; Department of Linguistics.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelden A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

In de eerste collegeweek is er een intensieve introductie tot de taalkunde die onderdeel vormt van deze cursus.