Prospectus

nl en

Material studies in Dutch archaeology

Course
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald, deelname aan BA2-profiel Archeologie van Noordwest-Europa.

Beschrijving

In dit practicum wordt vondstmateriaal uit Nederland beschreven, gedetermineerd en getekend. Speciale aandacht wordt besteed aan de basale kennis van aardewerkvormen vanaf Swifterbant tot de Late Middeleeuwen. Ook wordt aandacht besteed aan de analyse van grondsporen.

Leerdoelen

  • Kennis opdoen van de materiële cultuur uit Noordwest-Europa van de prehistorie tot en met de middeleeuwen;

  • Basisvaardigheden verkrijgen in het herkennen, beschrijven en tekenen van aardewerk.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Practicum.

Toetsvorm

Opdrachten (in te leveren tijdens de tentamenweek na de collegereeks).

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr A. Verpoorte.