Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Pakket TV Portugees 2

Course
2011-2012

Toegangseisen

Propedeuse
Deze cursus is een vervolg op deel 1. Je kunt deel 2 alleen volgen als je voor deel 1 geslaagd bent. Beide cursussen samen zijn 10 ects

Beschrijving

Dit is een cursus taalvaardigheid van in totaal één jaar, waarin je in colleges schriftelijk en mondeling het Portugees van Brazilië leert. Je zult een gedeelte van de mondelinge cursus in zelfstudie in het talenlab doen en één uur conversatie in groepsverband krijgen. Voor de cursus schriftelijk moet je naast het tentamen een aantal opdrachten verrichten. Je kunt starten in het eerste en in het tweede semester. alle colleges worden op één dag gegeven.

Leerdoelen

De studenten beschikken over de vaardigheden om in het Portugees te communiceren volgens de volgende niveaus van de Europese Unie: Luisteren A2, Lezen A2, Spreken A2 en Schrijven A2.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk en mondeling tentamen + opdrachten

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Júlia Abreu de Souza. Basiscursus Portugees van Brazilië “É isso aí”. Bussum: Coutinho, 2006.
Theorieboek Hologram 1 en 2 (aan te schaffen via het Studiepunt).

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. R.J.M. Ploegmakers, tel. 071- 527 2644.

Opmerkingen

Je kunt in september en in februari instromen.