Prospectus

nl en

Talenpanorama van het Midden Oosten: taal, cultuur en politiek in het Midden-Oosten

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college presenteert een panorama van talen en hun sprekers in het Midden Oosten. Deze talen zijn soms met elkaar verwant (zoals Arabisch en Hebreeuws) of in de verte verwant (zoals Arabisch en Berber) of helemaal niet verwant (zoals Arabisch, Perzisch en Turks). Er zal in eenvoudige bewoordingen worden uitgelegd wat de taalkundige kenmerken van de diverse talen en taalfamilies zijn en hoe de relatie ligt met de identiteit van de sprekers van die talen. Daarnaast worden vraagstukken betreffende taal en identiteit aan de orde gesteld alsmede het verschijnsel taal in politieke context zoals het verschijnsel van de al dan niet officiële status van talen en hoe er door sprekers naar hun eigen taal en andere talen wordt gekeken.
Het BA college “Taalkundige diversiteit van het Arabisch” bouwt voor Arabisten op dit college voort.

Leerdoelen

Studenten doen een basale kennis op van de veelheid van talen van de Islamitische Wereld en kunnen hiertussen taalkundige verbanden leggen. Ze zijn zich bewust van de sociaal-taalkundige kwesties die in het Midden-Oosten spelen en kunnen deze duidelijk beschrijven.

Rooster

Zie het Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

De student dient de opgegeven artikelen te hebben gelezen, zij maken deel uit van de eindtoets. De toetsing bestaat uit een werkstuk, waarvan een eerste en een definitieve versie moet worden ingeleverd (50% van het eindcijfer), een schriftelijke deeltoets (multiple choice) na het eerste blok (25% van het eindcijfer) en een schriftelijke eindtoets (multiple choice, eveneens 25% van het eindcijfer).

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • de literatuur wordt opgegeven op blackboard en tijdens het college.

  • Harry Stroomer, In de schaduw van het Arabisch, Leiden 2002

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent Dr. R.E. de Jong