Prospectus

nl en

Literatuur van het Midden-Oosten 2: Literaire analyse

Course
2011-2012

Toegangseisen

Met goed gevolg afgelegd hebben van het literatuur vak en de talenvakken van het eerste en tweede jaar en het leesverslag (zie hieronder)

Vereisten leesverslag
Voorafgaande aan het college dient zelfstandig een tekst in de brontaal gelezen te worden. Leesverslag van deze tekst dient voor dinsdag 7 september 2011 bij Dr. De Bruijn, Drs. Kon of Dr. Chehrazad ingeleverd te worden. Afsluiten met een voldoende voor deze opdracht dient tevens als ingangseis voor deelname aan het college.

Dit leesverslag dient aan de volgende eisen te voldoen:

Omvang: 1500 woorden (ongeveer 3 A4)
Opbouw: ongeveer 250 woorden over de auteur en de plaats van het werk in diens oeuvre.
Plot: in ongeveer 750 woorden beschrijving van de gebeurtenissen van het verhaal.
Personages: ongeveer 175 woorden over de personages
Thema’s: ongeveer 175 woorden over de thema’s van de roman.
Conclusie: ongeveer 150 woorden. Samenvatting van de belangrijkste elementen van het verslag.
Vermelding van gebruikte bronnen (= ook het boek dat je leest) volgens het binnen de opleiding gebruikelijke systeem.

Opdracht voor de studenten Turks: lees de roman Nur Baba van Yakup Kadri Karaosmanoğlu.
Opdracht voor de studenten Perzisch: informatie over de te lezen tekst kan bij de docent worden verkregen
Opdracht voor de studenten Arabisch: Opdracht voor de studenten Arabisch: Lees de tekst – met behulp van de Engelse vertaling-

Beschrijving

Het college beoogt de student inzicht te geven in de manier waarop moderne literatuur van het Midden Oosten functioneert. De student leert een analyse methode aan voor modern Arabisch, Nieuwperzische of Turkse literatuur en leert de literatuur van het Midden Oosten te plaatsen in haar literair maatschappelijke context. Daarnaast beoogt dit college de leesvaardigheid in het Arabisch, Nieuwperzisch of Turks te bevorderen. Voorafgaande aan het college dient zelfstandig een tekst in de brontaal gelezen te worden. Leesverslag van deze tekst dient voor dinsdag 7 september 2011 bij Dr. De Bruijn, Drs. Kon en Dr. Chehrazad ingeleverd te worden. Afsluiten met een voldoende van deze opdracht dient tevens als ingangseis voor deelname aan het college. In blok 1 zal in gemeenschappelijke colleges voor studenten Arabisch/Nieuwperzisch en Turks, aan de hand van voorbeelden uit bovengenoemde literaturen, in vertaling, de analysemethode voor prozaliteratuur van Erica van Boven en Gillis Dorleijn worden uitgelegd. Daarnaast lezen de studenten Arabisch, Perzisch en Turks een tweede verhaal in de taal van hun hoofdvak. Studenten Arabisch volgen hiervoor een apart college. Studenten Turks en Perzisch kunnen ondersteuning krijgen bij het lezen van de tekst van Dr. Van Schaaik en Dr. Chehrazad. Van dit verhaal maken zij een proefanalyse ter afsluiting van blok 1. Afsluiten met een voldoende hiervoor dient tevens als ingangseis voor blok 2. Vervolgens (blok 2) wordt de groep gesplitst en worden er onder leiding van de docent van de eigen taal teksten met behulp van de checklist van Van Boven en Dorleijn geanalyseerd. Bij Nieuwperzisch en bij Turks worden delen van een roman geanalyseerd. Hiernaast krijgen de studenten Perzisch een apart college over poëzie analyse.

Leerdoelen

Na afronding van dit werkcollege is de student in staat zelfstandig op wetenschappelijk verantwoorde wijze een prozatekst in de doeltaal analytisch te beschrijven. Studenten Perzisch kunnen dit ook voor een gedicht. De cursus sluit aan bij de inleidende literatuur colleges uit het eerste jaar en de respectievelijke colleges waarin literatuur aan bod komt in het tweede en derde jaar. In dit college worden algemene academische vaardigheden aangeleerd en is taalverwerving een bijkomend doel van de cursus.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Voorafgaande aan het eerste college:
Leesverslag van een tekst in het Arabisch, Nieuwperzisch of Turks. Dit leesverslag dient voor dinsdag 7 september 2011 bij Dr. De Bruijn, Drs. Kon en Dr. Chehrazad ingeleverd te worden. Afsluiten met een voldoende van deze opdracht dient als ingangseis voor deelname aan het college.

Afsluiting blok 1, gemeenschappelijk deel:
Voorbeeldanalyse van een tweede zelfstandig gelezen verhaal in de taal van hoofdvakstudie. Deze voorbeeldanalyse dient ingeleverd en voldoende te zijn voorafgaande aan het begin van het 2e blok. De student krijgt hier geen cijfer voor alleen een voldoende verklaring. Wanneer dit onderdeel niet afgerond is voor aanvang van het 2e blok, kan hieraan niet worden deelgenomen.

Afsluiting blok 2

 • Arabisch: voor informatie kun je je tot de docent wenden.

 • Nieuwperzisch: Twee werkstukken: één voor proza en één voor poëzie . Het referaat tijdens het college telt mee ter afronding.

 • Turks: Referaat over één of meerdere hoofdstukken van de op college gelezen roman. Werkstuk waarin de in het referaat behandelde hoofdstukken nader worden uitgewerkt aan de hand van een thema. De voorbeeldanalyse en actieve deelname tijdens het college tellen mee ter afronding. Referaat 30%, werkstuk 70%.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 1. Arabisch/Nieuw-Perzisch/Turks:
  Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek, Muiderberg, Coutinho, 1999.
  Petra de Bruijn, Checklist verhalende teksten, interne publicatie van de opleiding Arabisch, Nieuw-Perzisch, Turks, Universiteit Leiden 2002 (aan het begin van het semester beschikbaar op Blackboard).
  Voorbeeldteksten in vertaling aan het begin van het semester beschikbaar bij de docent
  Teksten voor voorbeeld analyse:
  Arabisch:
  Perzisch:
  Turks: Adalet Ağaoğlu, “Adi Suçlu” in: Yüksek Gerilim, Istanbul, Remzi Kitabevi, 1984, pp. 31-48. (Tekst op college beschikbaar)

2A. Arabisch (op de UB verkrijgbaar, docent stelt set beschikbaar om te kopiëren).
Muḥammad Aḥmad cAbd al-Walī, “Yā ḵabīr”, in Al-arḍ yā Salmā (Beiroet: Dar al-cAwda/Ṣancā’: Dār al-Kalima 1978), pp. 73-79. (In het Duits ter beschikking als Muhammad Abdalwali, “Der Soldat und ich”, in Günther Orth, Gesichter und Orte. Moderne Erzählungen aus dem Jemen. Aus dem Arabischen übertragen von Günther Orth (Norderstedt, Books on Demand GmbH 2004), pp. 15-19.
Zayd Muṭīc Dammāǧ, Ar-Rahina (Beiroet: Dār al-Ādāb 1984).
2B. Nieuwperzisch:
S. Danesjwar, Het offer, Amsterdam: Meulenhoff, 1995.
M.C. Hillmann, A Lonely Woman: Forugh Farrokhzad and her Poetry, Washington: Mage Publishers, 1987.
Aïda in de spiegel en andere gedichten: Ahmad Shamlu, vertaald door Asghar Seyed-Gohrab & Hans de Bruijn, Leidschendam: Quist, 2006.
Bruijn J.T. P. de, Een karavaan uit Perzië: klassieke Perzische poëzie, Amsterdam: Bulaaq, 2002.
De klank van de voetstappen van het water: gedichten van Sohrab Sepehri, Vertaald en ingeleid door A.A. Seyed-Gohrab, Leidschendam: Quist, 2006, herdruk 2007).
‘Een schipper van was, kleiner dan God’: gedichten van Nader Naderpur, vertaald door Hans de Bruijn & Asghar Seyed-Gohrab, Leidschendam: Quist, 2006.
Hushang Golshiri: Het Overwinningslied van de magiërs en andere verhalen, Vertaald en van een voorwoord voorzien, G.R. van den Berg, J.T.P. de Bruijn, J.G.J. ter Haar, A.A. Seyed-Gohrab, Amsterdam: Bulaaq, 2007.
Ik voel deernis met de tuin: gedichten van Forugh Farrokhzâd, Vertaald en ingeleid door A.A. Seyed-Gohrab, Leidschendam: Quist, 2006, herdruk 2008.
Raana aan de vijver: gedichten van Sohrab Sepehri, Vertaald en ingeleid door A.A. Seyed-Gohrab, Leidschendam: Quist, 2007.
Shahrnush Parsipur: Vrouwen zonder mannen, G.R. van den Berg & A.A. Seyed-Gohrab, Amsterdam: Bulaaq, 2006.
2C. Turks:
Orhan Pamuk, Kar, 1e druk of later, Istanbul, İletişim, 2002.
Orhan Pamuk, Sneeuw, vertaald door Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden, Amsterdam/Antwerpen, Arbeiderspers, 2003.
Losse teksten over Islam in Turkije en de hoofddoekkwestie worden op college verstrekt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docenten: Dr. P. de Bruijn en Drs. R.E. Kon en Dr. M. Chehrazad

Opmerkingen

—-