Prospectus

nl en

Vedisch Sanskrit 1

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college wordt de oudste vorm van Sanskrit behandeld, namelijk die van de Veda’s, een verzameling hymnen en rituele teksten uit de periode tussen ca. 1200 en 800 v.Chr. Na de behandeling van de grammaticale verschillen met het latere Sanskrit, worden een aantal hymnen uit de Rigveda gelezen.

Leerdoelen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk en mondeling tentamen

Blackboard

Literatuur

Aan te schaffen:

  • A.A. Macdonell, A Vedic grammar for students (Oxford UP, herdrukt in India);

  • A.A. Macdonell, A Vedic reader for students (Oxford UP, herdrukt in India).

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Informatie

Bij de docent Prof. Dr. A. Lubotsky