Prospectus

nl en

Nationbuilding in Europe, 1815-1939

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Het nationalisme had een enorme impact op Europa, vooral omdat er aan het begin van de negentiende in feite nog nergens homogene natie-staten waren. Zelfs in een land als Frankrijk moest de ‘boer nog tot Fransman’ omgeturnd worden en werden regionale talen en dialecten slechts langzaam vervangen door het standaard-Frans. Onderwijs en dienstplicht speelden in dit proces een belangrijke rol, maar dat gold ook voor de verbetering van de infrastructuur, de opkomst van de pers en een bewuste politiek van natievorming. Overal werden de symbolen en helden van de natie in de vorm van vlaggen, standbeelden, herdenkingen etcetera onder de aandacht gebracht. Deze ontwikkelingen vonden eveneens plaats in nieuwe natie-staten als Duitsland en Italië, maar ook in de multinationale staten in Oost-Europa. Meestal speelden overheden en nationale elites een leidende rol in dit proces van natievorming. De bevolking op het platteland en in de provinciesteden liet dit echter niet passief over zich heen komen. Maar hoe dit proces precies verliep en waarom dit op sommige plaatsen succesvoller was dan elders is vaak nog onduidelijk.

Leerdoelen

Gedegen kennis van de geschiedenis van de ontwikkeling van het natievormingsproces en de invloed daarvan op de Europese geschiedenis in de periode 1815-1939, inzicht in de belangrijkste geschiedkundige problemen daarvan, vaardigheid in het verrichten van een beperkte literatuur- of bronnenstudie over een zelfgekozen onderwerp, het mondeling daarover kunnen rapporteren in de werkgroep, en het zelfstandig schrijven van een wetenschappelijk werkstuk.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Seminar.

Toetsing

  • Instaptoets met enkele essayvragen over het boek van Leerssen tijdens de tweede bijeenkomst!

  • Referaat

  • Deelname aan het college en kleine opdrachten

  • Werkstuk
    Het eindcijfer wordt voor 70 % bepaald door het werkstuk. De andere onderdelen tellen elk voor 10 % mee voor het eindcijfer.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Joep Leerssen, National Thought in Europe: A Cultural History (Amsterdam University Press 2006) .
Nog nader te bepalen artikelen.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Dr. H.J. Storm

Opmerkingen

Geen.