Prospectus

nl en

Teksten: licht-gevorderd niveau II, inclusief Taaltechnieken en hulpmiddelen

Course
2011-2012

Toegangseisen

IIa. Teksten: licht gevorderd niveau I.

Beschrijving

Deze cursus beoogt studenten voorbij het idee van een “bottom-up” leesstrategie te helpen, en hen te laten beginnen met het toepassen van “top-down” leesstrategieën op zowel bewerkte, als op geselecteerde authentieke tekstmaterialen van een (hoog) middenniveau.

2 colleges van 2 uur per week. Gebruikt wordt het boek “Teema Betsu, chuukyuu kara manabu”. Uit dit boek wordt van elk v.d. 25 hoofdstukken de hoofdtekst gelezen, vertaald en inhoudelijk behandeld, alsmede de “Tsukaimashou” oefening gedaan (dit betreft oefenzinnen aangaande idiomatisch gebruik van het Japans, de zogeheten bunkei-hyougen). Aan de hoofdtekst worden 2 collegeuren en aan de Tsukaimashou 1 collegeuur besteed.

Leerdoelen

Door middel van deze leesoefeningen zullen studenten hun actieve kennis en beheersing van kanji en vocabulaire vergroten, en leren om zinsstructuren van een meer gevorderd middenniveau te begrijpen alsmede hun kennis in deze toe te passen. Voorts zullen zij hun analytische en vertaalvaardigheden verder ontwikkelen, en een grondiger begrip krijgen van de manieren waarop verschillende taalelementen met elkaar verband houden om zodoende coherente structuren te vormen en betekenis uit te drukken.
Daarnaast zullen studenten leren om hun leesgedrag aan te passen om zodoende om te kunnen gaan met een variëteit aan verbanden en leesdoelen, door te gaan oefenen met een reeks van leesstrategieën zoals cursorisch/bladerend lezen, vluchtig lezen, vooruit en voorspellend lezen, samenvattingen maken, parafraseren etc.. Aan de studenten zal voldoende gelegenheid worden geboden om zich verder te bekwamen in het gebruik van naslagwerken (zoals Japans-Japanstalige woordenboeken [kokugo jiten], on-line informatie/artikelen op het internet, naslagwerken om titels van boeken, bibliografische data en dergelijke op te zoeken).

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Tijdens de midterm krijgen de studenten toets 1 bunkei-hyougen (16 multiple-choice opgaven); tijdens de reguliere tentamenperiode krijgen de studenten toets 2 bunkei-hyougen. De 2 toetsen tellen voor 20%. In deze periode krijgen ze ook een teksttentamen dat bestaat uit vertalen en tekstverklaren. Dit tentamen telt voor 70%.
Aanwezigheid tijdens college is verplicht (minstens 70% van de colleges). Aanwezigheid en participatie tellen meer voor de resterende 10% van het uiteindelijke cijfer.

Blackboard

Blackboard is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

•『テーマ別中級から学ぶ日本語 改訂版』 (研究社) (NOT the ワークブック) = Arai, Reiko et al.: Teemabetsu chûkyû kara manabu nihongo, Revised edition, Kenkyûsha, 2007. ISBN 978-4-327-38443-2.
•『どんな時どう使う 日本語表現文型辞典』
Tomomatsu, Etsuko et al.: Essential Japanese Expressions, ALC, 2007.
ISBN 978-4-7574-1235-4.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Bij de docent, zie rooster.

Opmerkingen

Weging:

  • IIb. Taalbeheersing (5 ec):
    1) Kanji IV: 40%
    2) Conversatie & luistervaardigheid: 60%

  • IIb. Teksten: licht-gevorderd niveau II (5 ec): 100%