Prospectus

nl en

Iconografie van ZZOA

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit vak richt zich op het zorgvuldig beschrijven en begrijpen van de hindoeïstische, boeddhistische en jainistische beeldhouwkunst van Zuid- en Zuidoost-Azië aan de hand van beeldbepaldende voorstellingen. Deze vaardigheden worden mede ontwikkeld door gerichte oefeningen en commentaar daarop. Studenten bereiden de colleges voor aan de hand van literatuur die deels beschikbaar is via Blackboard. Ook wordt gebruik gemaakt van de digitale beeldbanken. De stof wordt via Powerpoint-presentaties thematisch besproken. Deze presentaties worden als hand-out op Blackboard ter beschikking gesteld en behoren tot de tentamenstof. Halverwege de cursus presenteren de deelnemers een iconografische analyse met behulp van Powerpoint. Ter afsluiting bespreken de deelnemers in een korte paper de iconografie van een door hen uitgekozen voorwerp uit een Nederlandse museumcollectie.

Leerdoelen

*Basiskennis van de iconografie van kenmerkende voorstellingen in de beeldende kunst van Zuid- en Zuidoost-Azië *Inzicht in de conceptuele verbondenheid van hindoeïstische, boeddhistische en jainistische kunst *Basisvaardigheid in het nauwgezet bestuderen en systematisch beschrijven van regio-specifieke religieuze voorstellingen en het inhoudelijk analyseren van deze voorstellingen *Bekendheid met het presenteren van een beeldanalyse met behulp van Powerpoint *Vaardigheid in het gebruik in het raadplegen van digitale beelddatabanken op het internet *Basisvaardigheid in het digitaal op schrift stellen van de resultaten van het onderzoek.

Rooster

Zie de website

Onderwijsvorm

Werkcollege
Er geldt een aanwezigheidsplicht. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Indien meer dan twee colleges worden gemist kan de student niet meer deelnemen aan het college en de toetsing.

Toetsing

Opdrachten: 10%
Presentatie: 10%
Tentamen: 40%
Werkstuk: 40%

Blackboard

Blackboard wordt gebruik voor:

  • het beschikbaar stellen van opdrachten en literatuur

  • het inleveren van opdrachten

Literatuur

Artikelen via Blackboard of via opgave van de docent. Een lijst is beschikbaar aan het begin van het college. Er hoeft geen literatuur voorafgaand aan de colleges worden bestudeerd.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

E.M. Raven

Opmerkingen

-