Prospectus

nl en

Buddhist Art in Asia

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze collegereeks wordt aandacht gegeven aan de verspreiding van de boeddhistische kunst vanuit India naar andere delen van Azië. De nadruk ligt op de globaliserende werking van het boeddhisme enerzijds en op de interculturalisatie die optreedt in het contact van het boeddhisme met lokale culturen anderzijds. We bestuderen de wijze waarop deze processen van globalisering en interculturalisatie tot uiting komen in de kunst en materiële cultuur, door in te zoomen op de vorm en functie van reliekhouders, beelden, verhalende kunst, tempels, stoepa’s en mandala’s. Van studenten wordt een actieve houding verwacht bij de bestudering van en discussie over de literatuur die in een reader en/of via blackboard beschikbaar zal worden gesteld. In het kader van dit college zal, indien mogelijk, een excursie naar Musée Guimet in Parijs worden georganiseerd

Leerdoelen

  • De student verwerft kennis van kunst en materiële cultuur van Azië.

  • De student verwerft inzicht in de religieuze fundering en sociaal-culturele inbedding van kunst en materiële cultuur in Azië

  • De student verwerft inzicht in dynamische processen zoals globalisering en interculturalisatie

  • De student verwerft inzicht in de bestudering van kunst en materiële cultuur vanuit het perspectief van de regiostudies

Rooster

Zie de website

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens: één in de tussentijdse toetsweek (40%) en één aan het einde van de cursus (60%)

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Op blackboard wordt verdere informatie verstrekt en worden powerpoint-presentaties en een deel van de literatuur geplaatst.

Literatuur

Handboek en artikelen worden via Blackboard verstrekt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

M.J. Klokke

Opmerkingen

-