Prospectus

nl en

Hindu myths in the art of South and Southeast Asia

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit college kijken we naar de wijze waarop Hindoe mythen in de kunst van Zuid- en Zuidoost-Azië zijn verbeeld. Er is speciale aandacht voor de relatie tussen tekst en beeld, de wijze waarop elke visuele versie een eigen verhaal vertelt en hoe de kunsthistorische en cultuurhistorische context daarbij een rol speelt. Thema’s die aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld: het karnen van de oceaan door de goden; de verbanning van Rama, de avonturen van Krsna, en de meditatie van Arjuna.

Leerdoelen

  • Verdieping van de kennis van de kunst en materiële cultuur in Zuidoost-Azië.

  • Op wetenschappelijke wijze verslag leren doen van een visuele analyse.

  • Inzicht verwerven in de functie van kunst in de eigen culturele context.

  • Inzicht verkrijgen in de kunsthistorische discipline zoals toegepast in Zuidoost-Azië.

Rooster

Zie de website

Onderwijsvorm

Werkcollege
Er geldt een aanwezigheidsplicht. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Indien meer dan twee colleges worden gemist kan de student niet meer deelnemen aan het college en de toetsing.

Toetsing

Opdrachten: 20%
Tussentoets: 20%
Tentamen: 20%
Twee kleine werkstukken (1500 woorden): elk 20%

Blackboard

Blackboard wordt gebruik voor:

  • het beschikbaar stellen van opdrachten en literatuur

  • het inleveren van opdrachten

Literatuur

Artikelen via Blackboard of via opgave van de docent. Een lijst is beschikbaar aan het begin van het college. Er hoeft geen literatuur voorafgaand aan de colleges worden bestudeerd.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

M.J. Klokke

Opmerkingen

Overige informatie.