Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Schelling on Freedom

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

In het spoor van Kant en Fichte heeft Schelling doorheen heel zijn complexe en discontinue denkweg vrijheid als einde en aanvang van alle filosofie beschouwd. Zijn Über das Wesen der menschlichen Freiheit uit 1809 is een van de fascinerendste geschriften uit de geschiedenis van de filosofie. Schelling doordenkt hier het vraagstuk van vrijheid in intrinsieke samenhang met dat van het kwaad. Zijn doordenking heeft onder meer Kierkegaard en de latere Heidegger beïnvloed. In het college zal dit niet omvangrijke maar wel moeilijke geschrift in zijn geheel gezamenlijk worden doorgelezen en doorgesproken.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Woensdag 15-18 uur.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , Masterprogramma’s Wijsbegeerte

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Presentatie

  • Paper

  • Mondeling tentamen

Blackboard

Nee

Literatuur

Verplichte literatuur:

  • F.W.J.Schelling, Über das Wesen der menschlichen Freiheit. Meiner Verlag.

Aanbevolen literatuur:

  • Martin Heidegger, Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809). Max Niemeyer Verlag.

  • Otfried Höffe, Annemarie Pieper (Hrsg.), F. W. J. Schelling: Über das Wesen der menschlichen Freiheit. Akademiker Verlag.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen

Specialisaties (MA in Philosophy): Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture, and Ethics and Politics.