Prospectus

nl en

Casus Effecten van geneesmiddelen

Course
2011-2012

De cursus is een vervolg op Inleiding BFW, waarbij aan de hand van een concrete opdracht studenten in aanraking komen met groepen van geneesmiddelen en hun werking. De opdrachten dienen tot zelfstudie naar vooral het aangrijpingspunt van geneesmiddelen en de farmacokinetiek, werking en bijwerking en het therapeutisch effect van verschillende geneesmiddelgroepen.

Coordinator

Mw. dr. M. de Graauw

Method of instruction

Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO)

Required reading

Farmaceutisch Kompas. Dit Farmaceutisch Kompas is ook via internet in te zien.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van hetzelfde boek als bij Thema Effecten van Geneesmiddelen 1.