Prospectus

nl en

Biochemie 2

Course
2011-2012

Het college bouwt voort op de in het eerste jaar verkregen kennis bij Biochemie 1 en Moleculaire genetica 1. Biochemie 2 is een verdiepend college. Enkele centrale onderwerpen uit de biochemie worden in detail behandeld. Leidraad is het zoeken naar structuur-functie relaties: wat is het verband tussen de moleculaire bouw van complexe biologische systemen en hun biologische functie?
leerdoelen: De student heeft kennis van en inzicht in de volgende systemen en functies:

biokatalysatoren/enzymologie (herhaling MM kinetiek, pre-steady state, mechanismen van remming, regulatoire enzymen, metaalionen en biokatalyse);
signaaloverdragers/regulering (gated ion channels, receptoren, second messengers, fosforylering);
bioenergetica (bio-thermodynamica, citroenzuurcyclus, hydrolyse van ATP, bio-redoxchemie, coenzymen en cofactoren);
ademhalingsketens/oxidatieve fosforylering (metaalionen en elektronentransport, alternatieve ademhalingsketens, ATP synthase, chemi-osmotische theorie)
Korte aanvullingen worden verstrekt betreffende bio-anorganische chemie (co?natiechemie van het leven) en de biochemie van bacteri?en archaea (‘ongewone’ ademhalingsketens en membranen).

Coordinator

Dr. ir. P.L. Hagedoorn

Students

BFW2-LST