Prospectus

nl en

Organische Chemie 2

Course
2011-2012

Dit college sluit aan op het college Organische chemie 1 uit het eerste jaar. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Enolaat anionen als nucleofielen: de acetylazijnester en malonester synthese, aldol condensatie.
Polyenen: reacties aan geconjugeerde systemen, de Diels-Alder reactie, regio- en stereo-selectiviteit.
Terpenen en stero?n: biosynthese, isopreenregel.
1,2 Versus 1,4-additie: de Michael additie, organocupraten, de Wittig reactie.
Aromatische verbindingen: electrofiele aromatische substitutie: halogenering, nitrering, sulfonering,
Friedel-Crafts alkylering en acylering, nucleofiele aromatische substitutie.
Aminen: de Gabriel ftaalimide synthese, intramoleculaire omleggingen naar stikstof.
Heterocyclische verbindingen: furan, thiofeen, pyrrool, purinen en pyrimidinen in DNA.
Koolhydraten: cyclische en open structuur van monosacchariden, Fischer projectie, relatieve configuratie t.o.v. D-glyceraldehyde.
Aminozuren: klassificatie, de amide binding, peptiden en eiwitten.

Coordinator

Dr. ing. M. Overhand

Students

BFW2-S

Admittance demands

Organische chemie 1

Method of instruction

een combinatie van hoor- en werkcollege

Required reading

Onder voorbehoud *Organic Chemistry. J.P. Clayden, N. Greeves, S. Warren & P.D. Wothers, Oxford University Press, 2000, ISBN-13: 978-0-19-850346-0. *Molecuulbouwdoos: Molecular Model Kit (Darling Models), verkrijgbaar bij het CDL en via Aesculapius.

Examination

tentamen

Time table

Het eerste college begint op dinsdag 6 september.