Prospectus

nl en

Communiceren over Geneesmiddelen

Course
2011-2012

Leerdoelen:

 • Introductie tot de communicatieve aspecten bij geneesmiddelen(ontwikkeling):

 • Studenten- en fondsenwerving;

 • Informeren over het maatschappelijk belang van geneesmiddelenonderzoek;

 • Wat te doen met valse verwachtingen;

 • Hoe communiceren over proefdiergebruik;

 • Onderzoeksethiek: objectief vs. selectief publiceren van resultaten;

 • Informed consent;

 • Communiceren met laaggeletterden;

 • Pseudowetenschap en communicatie;

 • Bijsluiters en therapietrouw;

 • Hoe omgaan met geruchten via internet.

 • Verbeteren van eigen communicatieve vaardigheden;

 • Kennis opdoen over wetenschapscommunicatie;

 • (Zelfstandig) toepassen van de opgebouwde kennis.

Doelgroep:

BFW3 studenten

Onderwijsvorm:

Hoorcolleges en werkcolleges (case studies in werkgroepen) + zelfstudie

Toetsing:

presentaties, participatie, verslag

Beoordeling:

Elke student wordt individueel beoordeeld. Het eindcijfer is opgebouwd uit een indrukcijfer, een presentatiecijfer en een cijfer voor het verslag (30%).

Literatuur

wordt per college uitgereikt

Rooster

Communiceren over Geneesmiddelen wordt gegeven op 4, 5, 10, 12, 17, 18, 19 en 26 februari volgens een wisselrooster. Een detailrooster wordt de deelnemers toegestuurd.