Prospectus

nl en

Onderzoeksopdracht BFW -- Mondelinge presentatie

Course
2011-2012

Inhoud

Mondelinge wetenschappelijke presentatie in het Nederlands of het Engels over het eigen verrichte onderzoek tijdens de onderzoekopdracht (bachelorstage), de hierbij gebruikte methoden en de resultaten voor collega-studenten en stafleden van BFW, in de regel van de sectie waar het onderzoek is verricht.

Doelgroep

BFW3

Toegangseisen

Geheel of grotendeels afgeronde onderzoeksopdracht, incl. verslaglegging.

Toetsing

Beoordeling op wetenschappelijke inhoud en didactiek van de presentatie.

Tijdstip

In overleg met het begeleidende staflid.