Prospectus

nl en

Inleiding tot het huidige China A: politiek, economie en maatschappij

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De huidige Chinese samenleving is een complex mengsel van Chinese traditie, planeconomie, markteconomie en internationale invloeden. Wij zullen in dit college de belangrijkste structuren en vraagstukken in het huidige China de revue laten passeren als eerste introductie en als basis voor cursussen over het huidige China in latere studiejaren. De nadruk zal liggen op de samenhang tussen politieke, sociale en economische processen die de Chinese maatschappij in de laatste dertig jaar fundamenteel veranderd hebben.

Leerdoelen

  • Basisbegrip van sociaalwetenschappelijke concepten en hun toepassing in de Chinese context, – Basiskennis van de belangrijkste politieke, sociale en economische vraagstukken in het huidige China, – Vaardigheid in het schriftelijk presenteren van een feitelijk onderbouwde analyse en mening.

Rooster

Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie

Onderwijsvorm

Hoorcollege (13 weken x 2 uur college; eerste semester)

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open vragen & enkele essayvragen (70 %) – schrijfopdracht (30 %).
    Beoordeling (dat wil zeggen een eindcijfer voor het hele blok) wordt alleen gegeven als de student alle onderdelen uitgevoerd heeft. Deelcijfers kunnen het ontbreken van een onderdeel niet compenseren. Beide onderdelen moeten voldoende zijn.

Blackboard

Ja: Blackboard

Literatuur

Aangeraden: – Mitter, Rana (2008), Modern China – A Very Short Introduction , Oxford.: Oxford University Press.
De volgende verplichte literatuur is beschikbaar in het Arsenaal: – Naughton, Barry (2007), The Chinese Economy : Transition and Growth, Cambridge MA: The MIT Press. – Teufel Dreyer, June (2008), China’s Political System: Modernization and Tradition, New York et al.: Longman.

Aanmelden

Via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges

Contact

f.n.pieke@hum.leidenuniv.nl
f.a.schneider@hum.leidenuniv.nl