Prospectus

nl en

Chinese martial arts cinema: action through time and space

Course
2011-2012

Beschrijving

Het genre van de vechtfilm bestaat al zolang er film is in China. Het genre heeft zich door de jaren heen steeds opnieuw uitgevonden, niet alleen door filmtechnische vernieuwingen, maar juist ook op het thematisch vlak. Bij dit college bestuderen we vechtfilms (wuxia en gongfu) vanuit verschillende invalshoeken. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: humor (Kung Fu Hustle, Fong Sai Yuk, Drunken Master), nationalisme (Ip Man, Hero) en old school wuxia (Dragon Gate Inn, Crouching Tiger Hidden Dragon). Er is ook aandacht voor transnationale aspecten van het genre, bijv. de invloed op Hollywood, zoals te zien in The Matrix en Kung Fu Panda.

Leerdoelen

 • Grondige bestudering van de moderne Chinese film

 • Inzicht in de wetenschappelijke benadering van (Chinese) film

 • Verdere ontwikkeling van academische spreekvaardigheid (debat, referaat) en schrijfvaardigheid

Studielast

5 EC x 28 u = ca 140 uur in totaal

 • 13 × 2 contacturen = 26 uur

 • ca 4 uur voorbereiding voor iedere bijeenkomst van 2 uur = ca 56 uur

 • ca 16 uur voorbereiding referaat = ca 16 uur

 • ca 40 uur voor schrijven werkstuk = ca 40 uur

Toetsing

 • Korte schrijfopdrachten, voor 25% van het eindcijfer

 • Referaat, voor 25%

 • Werkstuk, voor 50% van het eindcijfer

 • Het werkstuk moet voldoende zijn om het vak te halen

Rooster

Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard voor aankondigingen, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz. Zie Blackboard

Literatuur

Leesopdrachten via bibliotheek

Aanmelding

Via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges

Contact

Anne Sytske Keijser a.s.keijser@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.