Prospectus

nl en

Premodern Chinees IIIB

Course
2011-2012

Toegangseisen

Dit is een college Premodern Chinees voor gevorderde studenten die Premodern Chinees I en II hebben afgerond. Succesvolle afronding van Premodern Chinees IIIA is aan te raden.

Beschrijving

In de afgelopen decennia is het beeld van de vroege Chinese filosofie en haar tekstuele traditie sterk veranderd. Een belangrijke reden hiervoor is de vondst van honderden opgegraven manuscripten. Doordat vele van deze manuscripten niet zijn overgeleverd, of wezenlijk verschillen van de bestaande tekstuele traditie, roepen zij problemen op die des te meer om een contextuele aanpak vragen. Een tekst bestaat namelijk niet in een vacuüm, maar opereert binnen een sociale, materiële en intellectuele context. Voor een goed tekstbegrip en een wetenschappelijk bruikbare vertaling is een bewustzijn van hoe een tekst fungeert in deze context onmisbaar. Deze cursus leert je door middel van het vertalen en bespreken van enkele opgegraven teksten en vier korte inleveropdrachten een tekst contextueel te benaderen. In deze cursus komen voornamelijk de basisvaardigheden van het vertalen, en het verwerven van grammaticale en vocabulaire kennis aan bod. Daarnaast richt deze cursus zich ook op het vloeiend en snel leren lezen van teksten en het vinden en gebruiken van relevante secundaire literatuur. Door middel van vier korte, bibliografische en analytische opdrachten krijg je inzicht in de context en de problematiek die de academische studie van opgegraven teksten met zich meebrengt.

Leerdoelen

  • Vloeiend leren lezen van teksten in premodern Chinees

  • Verdere uitbouw van het vocabulaire

  • Ontwikkeling van de vertaalvaardigheden

  • Verdere verfijning van de kennis der grammatica

  • Leren gebruiken van woordenboeken en andere relevante bronnen

  • Ontwikkelen van onderzoeksgerichte leesvaardigheid

Rooster

Tweede semester, blok 3+4, 2 contacturen per week. Vrijdag 11-13 Eyckhof 2/001, enkele sessies van 9-11 (wordt bekend gemaakt tijdens college). Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege (aanwezigheidsplicht)

Toetsing

  • Vier korte inleveropdrachten (40%)

  • Geannoteerde take-home vertaling van een ongeziene tekst aan het eind van het semester (60%)
    Beide onderdelen moeten voldoende worden afgesloten. Er is mogelijkheid tot herkansing.

Blackboard

ja, http://www.blackboard.leidenuniv.nl/ voor aanvullend materiaal, cursusbeschrijving, communicatie etc.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt tijdens het college.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Barend ter Haar