Prospectus

nl en

De literaire wereld van het moderne China

Course
2011-2012

Beschrijving

Sociale, culturele en politieke factoren interageren met literatuur, en die interactie is een fascinerend onderwerp van studie, zeker in een cultuur waarin traditioneel een nauw en soms gespannen verband bestaat tussen literatuur en samenleving. Dit college gaat niet over literaire teksten in enge zin, maar over hun maatschappelijke en menselijke context in het moderne China. We beperken ons daarbij tot het vasteland, dus: de Republiek (1911-1949), en de Volksrepubliek (1949‑) met uitzondering van Hong Kong sinds 1997. Onder wat voor omstandigheden werken schrijvers? Wat betekenen daarbij traditie en moderniteit? Chinees en Westers? Economisch en symbolisch kapitaal? Collectief en individu? Politieke dwang en artistieke vrijheid? Orthodoxie en subcultuur? Literaire idealen en commerciële mogelijkheden? Populair en elitair? Centrum en periferie? Oude en nieuwe media?

Voertaal Nederlands (leesstof in het Engels en Nederlands).

Rooster

Tweede semester, twee contacturen per week. Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Leerdoelen

  • Verkenning van de literaire wereld in het moderne China

  • Versterking van disciplinair bewustzijn op letterkundig gebied

  • Versterking van algemene academische vaardigheden

Literatuur

Een reeks teksten over uiteenlopende onderwerpen, te zijner tijd beschikbaar.
Studenten moeten in het bezit zijn van:

  • Wilt Idema & Lloyd Haft, Chinese letterkunde: een inleiding, Amsterdam University Press, 1996 (nog enkele exemplaren zijn te koop bij de East-Asian Library voor € 15,-), of recent via Print-on-demand (zie website uitgever).

Toetsing

  • Korte schrijfopdrachten 30%

  • Referaat (mondelinge presentatie) 20%

  • Schriftelijk werkstuk 50%
    Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers, en het eindwerkstuk moet voldoende zijn om het vak te halen. Bij een onvoldoende voor het werkstuk mag de student als herkansing een herziene versie inleveren.

Aanmelding

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Ouderejaars studenten uit andere opleidingen die zich aantoonbaar hebben bekwaamd in algemeen letterkundige onderwerpen kunnen bij de docenten een beargumenteerd verzoek indienen om toestemming te vragen tot deelname aan het college.

Contact

Voor meer informatie over de inhoud van dit college, kun je contact opnemen met de docent Maghiel van Crevel