Prospectus

nl en

Cultuurgeschiedenis van het oude China: wonderverhalen uit het late keizerrijk

Course
2011-2012

Toegangseisen

BA2-college Premodern Chinees II ( verplicht) BA3 college Premodern Chinees IIIa (aanbevolen)

Beschrijving

In dit werkcollege gaan wij ons verdiepen in wonderverhalen uit het late keizerrijk. De aanleiding hiervoor is mijn eigen werk aan de geschiedenis van een van de belangrijkste religieuze culten van China, namelijk die van Heer Guan (guangong). Wonderverhalen zijn er bij duizenden overgeleverd, al zijn zij nog nauwelijks in Westerse talen vertaald en worden zij nog niet intensief door onderzoekers benut. Zelfs als zij niet precies zullen zijn gebeurd zoals zij beweren, geven zij toch een goed beeld van de voorstellingen van gewone mensen over hun religieuze pantheon, over bezetenheid en ziekte, over de rol van religieuze genezing, en nog van alles meer. Tijdens dit college zullen wij leren zulke verhalen te lezen om hun religieuze, sociale, economische en soms zelfs politieke inhoud. U schrijft aan het einde een paper aan de hand van enkele originele bronnen.

Studielast

totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)
28 contacturen (14 weken x 2 contacturen)
24 voorbereiding bijeenkomsten (12 weken x2 uur voorbereiding)
16 uur voorbereiding referaat
72 uur voor onderzoek en schrijven werkstuk

Leerdoelen

  1. kritische omgang met primaire Chinese bronnen
  2. verdere ontwikkeling van de academische schrijfvaardigheid
  3. inzicht in het vakgebied van de religieuze cultuur

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Bijdrage aan de colleges (voorbereiding, betrokkenheid, deelname, referaat) 30%

  • Schriftelijk werkstuk 70%
    Aanwezigheid is verplicht zoals bij alle werkcolleges.

Blackboard

Ja, de mate waarin Blackboard gebruikt zal worden hangt af van het aantal deelnemers, maar omvat altijd het beschikbaar stellen van informatie over de cursus en allerlei collegemateriaal .

Literatuur

Wordt bekend gemaakt op college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Barend J. ter Haar