Prospectus

nl en

Focus 5b: Boeddhisme en Shinto: doctrine en praktijk 2

Course
2011-2012

Toegangseisen

Het afgerond hebben van Focus: Boeddhisme en Shinto: doctrine en praktijk 1

Beschrijving

De cursus sluit aan op colleges Focus uit het eerste semester van het derde jaar en staat open voor studenten die dat onderdeel succesvol hebben afgerond.. In het college wordt begeleiding van het schrijven van een BA werkstuk gecombineerd met analyse van ter zake doend Japans-talig materiaal. Er zal onder meer aandacht besteed worden aan vormen van het Japans die noodzakelijk zijn om Boeddhistische teksten te kunnen lezen en interpreteren, indien nodig ook aan het kanbun en klassiek Japans.

Leerdoelen

Ontwikkeling van vertaalvaardigheden, vaardigheid om d.m.v. analyse van religieuze teksten hun plaats in context te geven. De kennis en vaardigheden van de student te ontwikkelen zodat hij aansluiting kan vinden bij contemporain Japans onderzoek en studie van het Boeddhisme. Het toepassen van dergelijke kennis binnen een onderzoek, uiteengezet in een presentatie, review en uiteindelijk het BA werkstuk.

Rooster

Dinsdag 11-13 uur.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

BA werkstuk 70% en College 30%
College 30 % is samengesteld uit:

 Participatie (incl. presentatie) 30%
 Vertaalvaardigheden 30%
 Werkstuk (recensie) 40%

Blackboard

Ja

Literatuur

Voor deze cursus wordt materiaal via Blackboard aangeboden

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H van der Veere (h.van.der.veere@hum.leidenuniv.nl)