Prospectus

nl en

Het wereldbeeld in de Grieks-Romeinse Oudheid

Course
2011-2012

Toegangseisen

Voltooide propedeuse.

Beschrijving

In de Oudheid ontstond er voor het eerst in de geschiedenis een wetenschappelijk wereldbeeld – ook al stemde dat lang niet altijd overeen met de huidige wetenschappelijke kennis. Dat eerste wetenschappelijke wereldbeeld in geografie en kosmologie was een schepping van de Grieken. Tegelijk leefden daarnaast en ook dikwijls daar doorheen allerlei andere, irrationele en dikwijls religieus gefundeerde opvattingen omtrent de wereld voort. In dit college zullen we de opkomst en ontwikkeling van die zo verschillende benaderingen van de wereld vervolgen, vanaf de archaïsche tijd in Griekenland tot in de Late Oudheid. Wat wist men van de wereld: van de landen en volken, van de aarde, de planeten en de sterren? Welke ‘onwetenschappelijke’ interesses speelden daarbij een rol, zoals de verhoopte aanwezigheid van volken in een gelukzalige toestand, van een paradijs op aarde. Verder komen hierbij vragen naar het einde van de wereld en de lokalisering van hemel en hel aan de orde.

Leerdoelen

Vaardigheid in het verzamelen van de bij het onderwerp passende literatuur en bronnen; het kritisch afwegen van de gebruikte literatuur; het verkrijgen van enige kennis van en enig inzicht in het onderwerp; het op de juiste wijze presenteren van die kennis en van de beoordeling van de literatuur in de vorm van referaten en een werkstuk.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Referaat en werkstuk.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

De literatuur wordt op het eerste college bekendgemaakt en hoeft niet vooraf bestudeerd te worden.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.
Contractonderwijs.

Contact

Email: Dhr Dr. H.W. Singor.