Prospectus

nl en

Musea, Erfgoed en Collecties

Course
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Het centrale thema van deze collegereeks is het verzamelen, beheren, presenteren en conserveren van cultureel erfgoed, in heden en verleden, in een natioanle en internationale context. Het accent zal liggen op het ontstaan en de ontwikkeling van het (kunst-)museum en op architectonische, maatschappelijke en theoretische kwesties rond hedendaagse musea en museale presentaties.

Leerdoelen

Studenten verwerven kennis over instellingen die samen zijn te voegen onder de noemer Cultureel Erfgoed. Zij krijgen inzicht in het theoretisch museaal discours. Zij leren collecties te analyseren en museale presentaties kritisch te beschouwen.

Rooster

Conceptrooster: dinsdag 15.00 – 17.00 en vrijdag 13-15 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Schriftelijke tussentoets in essayvorm (20%); schriftelijk tentamen (80%).

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

  • Victoria Newhouse, Towards a New Museum (expanded edition. New York: Monacelli Press: 2006).

  • Andrew McClellan (ed.), Art and its Publics. Museum Studies at the Millennium (Malden / Oxford: Blackwell Publishing, 2003).

  • Elaine A. King & Gail Levin (eds), Ethics and the Visual Arts (New York: Allworth Press, 2006).

Aanmelden

Via Usis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Dr. M. Keblusek.