Prospectus

nl en

Geschiedenis van het verzamelen 1500-1800

Course
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In de achttiende eeuw ontstaan de eerste musea en openbare (kunst)collecties. Vóór die tijd werd er echter ook verzameld, vooral door vorsten, geleerden en rijke burgers, maar deze kunstkamers en wonderkabinetten waren lang niet voor iedereen toegankelijk. Hun particuliere verzamelingen liggen vaak wel ten grondslag aan musea die in later tijd werden opgericht. In deze serie hoorcolleges wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van particuliere en institutionele verzamelingen in Europa tot de opkomst van de eerste echte musea.

Leerdoelen

Studenten verwerven basale kennis van de geschiedenis van het verzamelen. Zij krijgen inzicht in historische principes van ordenen en verzamelen van voorwerpen en artefacten, en kennis van de culturele context van de eerste verzamelingen..

Rooster

Conceptrooster: woensdag 9.00 – 11.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: Rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Schriftelijke tussentoets (20%) en schriftelijk tentamen (80%).

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit hoorcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Dr. M. Keblusek.