Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Bronnen van kennis: universitaire bibliotheek- en museumcollecties

Course
2011-2012

Beschrijving

Tijdens dit college maken de studenten kennis met de ontstaansgeschiedenis van universitaire collecties in relatie tot het universitair onderwijs. Daarbij gaat het niet alleen om de bibliotheekcollecties, maar ook om de collecties realia op het gebied van de geneeskunde en de natuurwetenschappen, inclusief de daarbij behorende collecties tekeningen en foto’s. Tevens wordt aandacht besteed aan de huidige betekenis van de collecties voor onderwijs en onderzoek.

Maximaal 25 deelnemers in verband het hanteren van de bijzondere collecties.