Prospectus

nl en

Inleiding Organisatiekunde en Intercultureel Management

Course
2011-2012

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit inleidend basisvak wordt gegeven in twee delen: in het eerste blok wordt allereerst aandacht besteed aan de traditie, theorie, trends uit Organisatiekunde en Management en toepassingen van kernbegrippen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op het vormgeven van de organisatie en het inbrengen van human capital in de huidige globaliserende wereldeconomie. De onderwerpen die hierbij aan bod komen, zijn structurering van (internationaal opererende) organisaties en het functioneren van de manager als leidinggevende en team player in een internationale werkomgeving.
In het tweede gedeelte van de cyclus wordt ingegaan op aspecten van intercultureel management. In dit deel zal de nadruk liggen op een theoretische onderbouwing van het begrip cultuur. Aandacht wordt allereerst besteed aan aspecten als taal, ruimte en tijd. Vervolgens wordt ingegaan op verschillende niveaus van cultuur, zoals enerzijds culturele praktijken en anderzijds culturele kerndimensies. Ten slotte wordt de nadruk gelegd op de invloed die culturele waarden hebben op communicatie en besluitvormingsprocessen binnen en tussen internationaal opererende bedrijven en organisaties.

Leerdoelen

  • Kennis van de belangrijkste theorieën van organisatiekunde en intercultureel management

  • Inzicht in en kritische reflexie op de toepassingen en toepasbaarheid van deze theorieën

Rooster

Zie hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Tussentoets en eindtoets.

Blackboard

Op Blackboard worden de powerpoints en het rooster geplaatst.

Literatuur

  • Dam, Nick van en Marcus, Jos. Een Praktijkgerichte Benadering van Organisatie en Management. Groningen: Wolters-Noordhof (laatste druk)

  • Verluyten, Paul S. Intercultural Communication in Business and Organisations: An Introduction. Leuven/Leusden: Acco (laatste druk)
    NB: Dit boek wordt ook gebruikt voor het verplichte verdiepingsvak Internationaal en Intercultureel Management.

Aanmelden

via uSis. Meer informatie hier.

Contact

E-mail: Dr. G. Eisenloeffel