Prospectus

nl en

Inleiding Westerse Kunstgeschiedenis en Klassieken

Course
2011-2012

Toegangseisen

Reguliere toelatingseisen voor het volgen van een universitaire studie.

Beschrijving

De cursus geeft een eerste, intensieve kennismaking met de verschillende aspecten van de kunstgeschiedenis en de belangrijkste begrippen die daarbij worden gebruikt. In de hoorcolleges worden diverse perioden behandeld. Als invalshoek is gekozen voor de verschillende wijzen waarop in het Westen telkens wordt teruggegrepen op de kunstvormen uit de klassieke Oudheid.

Leerdoelen

De studenten maken kennis met het vak kunstgeschiedenis. Zij leren een aantal belangrijke kunstenaars en kunstwerken te plaatsen in de geschiedenis van de westerse kunst. Tevens worden zij bekend gemaakt met een aantal fundamentele vragen die binnen de kunstgeschiedenis gesteld worden.

Rooster

Collegerooster 2010-2011 (2 keer per week)

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Blackboard

Blackboard gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens en mededelingen.

Literatuur

  • Fred S. Kleiner (red.). Gardner’s Art through the Ages. A Global History, Belmont Californië, Singapore, Londen e.a.: Thomson / Wadsworth Learning 2005. ISBN 13: 978-0-495-09307-7 (of eventueel een nieuwere editie)

  • Leon Battista Alberti, Over de schilderkunst, Amsterdam: Uitgeverij SUN 2011. ISBN 978-90-8506-628-6 (Vertaling Lex Hermans; Redactie Caroline van Eck, Henk Hoeks).

Aanmelden

Contact

Coördinator Dr. E. Grasman