Prospectus

nl en

Representatie: cultuur en betekenis

Course
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Representatie is een centraal begrip voor alle vakgebieden die culturele objecten bestuderen (beeldende kunst, design, architectuur, film, literatuur). Schilderijen, schriftelijke en visuele teksten, materiële dingen en objecten, films, gebouwen, maar ook instellingen zoals musea, zitten vol met (al dan niet verborgen) ideologieën en betekenissen. Deze culturele objecten en instellingen representeren en reflecteren de samenleving en cultuur. Dit geldt evengoed voor de vroegmoderne cultuur, als voor de moderne en hedendaagse samenleving, en voor Europese culturen evengoed als voor culturen buiten Europa.
In deze cursus passeren de volgende vragen de revue: Wat betekenen afbeelding, uitbeelding en verbeelding? Wie beeldt wat op welke manier af en voor wie? Wie worden afgebeeld, beschreven of gefilmd, en wie niet? Welke verbeeldingen bevestigen dat wat wij (denken te) weten en welke verbeeldingen ondermijnen zogenaamd vaststaande kennis? Wat verstaan we onder de politiek van de representatie? Het begrip representatie is in deze cursus het kritische uitgangspunt om vragen te stellen bij alles wat we zien, lezen en ervaren.

Leerdoelen

Deze cursus beoogt:

  • studenten bekend te maken met het begrip representatie in relatie tot een diversiteit aan culturele objecten en disciplines

  • studenten te leren het begrip representatie genuanceerd te hanteren bij een zelfstandige analyse van culturele objecten op beginnerniveau

  • studenten bekend te maken met bronteksten die van belang zijn voor de theorie over representatie

  • studenten in staat te stellen aan het einde van de cursus zelf verder te werken met deze theorieën

Rooster

Conceptrooster: vrijdag 13.00 – 15.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/roosters/collegeroosters-timetable.html

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

  • schriftelijke tussentoets (analyse opdracht in toetsweek, 20% van het cijfer)

  • schriftelijk eindtentamen (80% cijfer)

Blackboard

Ja, wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen van presentaties, e.d.

Literatuur

Stuart Hall (ed.), Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, [ISBN 0761954325 Paperback.]

Tevens enkele aanvullende texten via Blackboard.

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Dr. E. Minnaard
Dr. A.M. Novak

Opmerkingen

N.v.t.