Prospectus

nl en

P-werkcollege II: Kijken

Course
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Goed en vooral analytisch en kritisch kijken is een noodzakelijke academische vaardigheid voor de kunsthistoricus. Voor het op wetenschappelijke wijze verslag doen van een visuele analyse is het van belang de terminologie goed te kunnen toepassen, inzicht te hebben in de verschillende aspecten van ordening in een kunstwerk, en kennis te hebben van soorten licht, kleur, vorm, materialen, technieken, etc. Er worden zowel twee- als driedimensionale objecten beschreven.

Leerdoelen

Deze werkgroep betreft het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor wetenschappelijk kunsthistorisch onderzoek. De vaardigheden hebben betrekking op het visueel analyseren van kunst.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/roosters/collegeroosters-timetable.html

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

De stduent schrijft 3 beeldanalyses en maakt een klein tentamen.

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

  • Materiaal dat wordt aangeboden via Blackboard.

  • Helen Westgeest, et al, Kunsttechnieken in historisch perspectief, Turnhout: Brepols, 2011.

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld)

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Email: Dr. H.F. Westgeest (coördinator van de cursus).