Prospectus

nl en

Visual Arts 500-1800: The Myth of Venice

Course
2011-2012

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

Geen stad in Europa heeft zo’n eigen karakter als Venetië. Wat betekent dat voor de Venetiaanse kunst? De onderwerpen die in deze werkgroep bestudeerd worden, betreffen de schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur van Venetië in de vijftiende en zestiende eeuw, gezien tegen de achtergrond van de bijzondere politieke situatie in de stad. Gekozen is voor een thematische aanpak. Tot die thema’s behoren de verhouding tussen de stad en het vasteland, de inbreng van de opdrachtgever, de rol van de beschouwer en de samenwerking van schilders, beeldhouwers en architecten.

Leerdoelen

Inzicht in de kunstgeschiedenis van Venetië in het behandelde tijdvak.
Kritisch beoordelen van vakliteratuur en oefening in vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig verrichten van onderzoek.
Tussentijdse mondelinge presentatie van onderzoeksresultaten.
Schrijven van een onderbouwd werkstuk over een kunsthistorisch probleem.

Rooster

Conceptrooster: woensdag 11.00 – 13.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

  1. Mondelinge presentatie (20%).
  2. Schriftelijke presentatie in een werkstuk (80%).
  3. Tijdens de colleges wordt een actieve deelname verwacht.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Norbert Huse en Wolfgang Wolters, The art of Renaissance Venice: architecture, sculpture and painting, 1460-1590 (Chicago 1990). Of de Duitstalige versie: Venedig: die Kunst der Renaissance: Architektur, Skulptur, Malerei, 1460-1590 (München 1986). Gedurende de colleges wordt mogelijk nadere literatuur opgegeven.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Dr. E. Grasman (coördinator)

Opmerkingen

N.v.t.