Prospectus

nl en

Architectuur: De architectuur en stedenbouw van de Renaissance in Noord-Europa: Nederland, Duitsland, Polen en Scandinavië, ca. 1550-1630

Course
2011-2012

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

In de 16de eeuw ontstaat er in de architectuur een noordelijke Renaissance, die weliswaar beïnvloed is door Italië, maar duidelijk ook specifieke kenmerken heeft, die niet langer te verklaren zijn door een ‘verkeerd begrepen hebben van’ of de ‘aanpassing aan het bestaande bouwbedrijf’. In het college bestuderen wij werk van onder andere Cornelis Floris, Simon Stevin, Hans Vredeman de Vries en Wendel Dietterlin. Behalve aan de architectuur van Lieven de Key en Hendrick de Keyser in het toenmalige Holland, wordt aandacht besteed aan de zogenaamde ‘Weserrenaissance’ in Duitsland. Wij volgen de trek van beroemde architectenfamilies vanuit de Zuidelijke Nederlanden, via de Republiek naar Oost-Friesland, Denemarken, Zweden en Polen (Gdansk). Aandacht krijgen het beeldhouwwerk op en aan de gebouwen, decoratieprogramma’s buiten en binnen, opschriften etc. De ambities van de opdrachtgevers en hun geleerde adviseurs worden onderzocht.

Leerdoelen

De student verwerft inzicht in de belangrijkste bronnen en literatuur betreffende het onderwerp van het werkcollege; hij/zij oefent het omgaan met en bestuderen van oorspronkelijke tractaten in de UB. Hij/zij leert belangrijke objecten van de noordelijke Renaissance te herkennen en te duiden; hij/zij verwerft inzicht in actuele theoretische benaderingen betreffende het onderwerp. De student werkt een zelf gekozen vraagstelling gedetailleerd uit en stelt daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst op. Hij/zij bereidt een referaat van 10 minuten voor, ondersteund door een powerpoint, en reageert effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten. Hij/zei schrijft een helder geformuleerd werkstuk van 3000 woorden, exclusief noten en bibliografie.

Rooster

Conceptrooster: dinsdag 17.00 – 19.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/roosters/collegeroosters-timetable.html

Onderwijsvorm

Werkcollege; na enkele inleidende colleges door de docent, gaan de studenten zelf aan de slag met (bron-)teksten, die steeds in de groep worden besproken. Op de afdeling Bijzondere Collecties van de UB worden oorspronkelijke drukken van belangrijke tractaten in groepjes bekeken en bestudeerd, waarna hiervan monderling verslag wordt gedaan. De studenten houden referaten over een zelfgekozen onderwerp/vraagstelling en schrijven een werkstuk.

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

Een tussentijdse toets in de vorm van een kort schriftelijk tentamen na ca. 4 weken op basis van colleges en teksten; een mondeling referaat ondersteund door powerpoint volgens rooster, idem; een werkstuk van 3000 woorden excl. Alle onderdelen dienen met een voldoende te worden afgesloten.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van een Blackboard site.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Email: Dr. J.G. Roding

Opmerkingen

Zo mogelijk wordt een 2-daagse excursie naar het Weserrenaissance museum in Lemgo (Duitsland) georganiseerd. Deze excursie is facultatief.