Prospectus

nl en

Lecture Course Visual Art and Photography: Visual Culture in the 19th and 20th Century

Course
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In de hedendaagse beeldende kunst zijn vele voorbeelden te vinden van kunstwerken die zich op het grensvlak bevinden tussen Kunst en alledaagse beeldcultuur. De grensoverschrijding vindt bijvoorbeeld plaats door het gebruik van media die voor velen vooral uit het dagelijks leven bekend zijn, zoals fotografie, video of observatiecamera’s. Daarnaast worden in kunstwerken thema’s en beelden uit de commerciële reclame- of filmwereld, journalistiek, en uit wetenschappen zoals sociologie, natuurwetenschappen en techniek gebruikt. Door kunstwerken soms letterlijk op te laten gaan in het dagelijks leven, zijn zij bovendien vaak niet herkenbaar als kunst.
Het wordt steeds moeilijker om te definiëren wat nu precies kunst is. Door te spelen met kenmerken die vroeger als karakteristiek werden beschouwd voor Kunst of beeldcultuur stellen kunstenaars het traditionele onderscheid tussen hoge kunst en lage cultuur ter discussie. De discussie over de grens tussen Kunst en beeldcultuur lijkt actueel, maar in de wereld van de fotografie speelde deze discussie al vanaf haar oorsprong in het midden van de 19de eeuw.

Leerdoelen

Deze collegereeks beoogt enerzijds een verdere verdieping van en inzicht in verschillende aspecten van de moderne beeldende kunst. Anderzijds is het doel van deze reeks hoorcolleges om te laten zien hoe je als wetenschapper met grenzen kunt omgaan, of deze nu elementen in de kunstwerken zelf betreffen of het gebruik van andere wetenschappelijke begrippen en methoden bij de analyse van kunstwerken. De colleges zijn exemplarisch bedoeld, om studenten te laten zien hoe zij in eigen onderzoek en papers te werk zouden kunnen gaan.

Rooster

Conceptrooster: vrijdag 15.00 – 17.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Tussentoets: schriftelijk tentamen met open en essayvragen.
Eindtoets:schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

Actuele informatie, rooster, collegemateriaal, etc. wordt via Blackboard aangeboden.

Literatuur

Reader-teksten op Blackboard, let op gewijzigd: literatuur, Graham Clarke, The Photograph, Oxford (Oxford University Press) 1997

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Email:
Dr. H.F. Westgeest
Drs. M.A. de Ruiter

Opmerkingen

N.v.t.